Privacyverklaring:

Trimsalon Tanja


Artikel 1:

Inleiding

Hieronder vindt u de privacyverklaring Trimsalon Tanja. Wij zijn gevestigd aan de Hillegommerdijk 455 te Beinsdorp en we staan ingeschreven onder KvK-nummer 80659616.

In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Ons beleid voldoet aan de AVG/GDPR wetgeving.

 

Artikel 2:

Persoonsgegevens

2.1 Trimsalon Tanja verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

* Naam eigenaar en hond

* Adres

* Woonplaats

* Telefoonnummer

* E-mailadres


Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 * Het verlenen en factureren van onze diensten.

*  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

*  Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (denk hierbij aan de Belastingdienst)

2.2 Als u informatie bij ons inwint en geen klant wordt dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet. E-mails die u naar ons stuurt worden na beantwoording verwijderd als u besluit geen klant te worden.  

 

Artikel 3:

Recht op inzage en rectificatie

U mag te allen tijde de gegevens die Trimsalon Tanja van u heeft verzameld inzien of wijzigen als deze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze trimsalon.  

 

Artikel 4:

Derden

4.1 Trimsalon Tanja verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.
4.2 Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken.
4.3  Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met hun worden gedeeld.

 

Artikel 5:

Website

Trimsalon Tanja houdt op haar website geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. Verder maken wij geen gebruik van cookies.

 

Artikel 6:

Bewaartermijn

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaren wij 7 jaar. Dit doen wij omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet.


Artikel 7:

Beveiliging

Trimsalon Tanja neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Artikel 8:

Klachten
Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.